6c: Mr Bean điều khiển canô

Video Thứ tư, 4/2/2009, 16:15 (GMT+7)