5t: Chiêu đánh gót qua chân của C. Ronaldo

Video Thứ tư, 11/2/2009, 10:31 (GMT+7)