4t: Thăng bằng qua một sợi dây trên núi

Video Thứ bảy, 21/2/2009, 09:52 (GMT+7)