4t: Rooney phạm lỗi với Carvalho

Video Thứ tư, 18/2/2009, 15:17 (GMT+7)