4t: Ronaldinho tâng bóng với hình nhân

Video Thứ bảy, 14/3/2009, 17:18 (GMT+7)

Tags: