4t: Nhảy dù mạo hiểm ở Nauy

Video Thứ sáu, 27/2/2009, 16:48 (GMT+7)