4c: Mảnh sứ làm vỡ kính

Video Thứ tư, 18/2/2009, 15:48 (GMT+7)