4c: Đi bỏ hai tay bị đâm vào tường

Đi bỏ hai tay bị đâm vào tường.

Video Thứ tư, 19/10/2011, 04:08 (GMT+7)