4c: Cay cú vì không nâng được tạ

Video Thứ tư, 17/8/2011, 03:26 (GMT+7)