3t: Quặt bóng nhiều lần trước khi ghi bàn

Video Thứ tư, 17/3/2010, 10:20 (GMT+7)