3c: Giả vờ căng dây giữa đường

Video Thứ sáu, 17/4/2009, 11:51 (GMT+7)