2c: Nước phun vào người khi bơm xăng

Video Thứ sáu, 22/5/2009, 15:59 (GMT+7)