2c: Nhảy từ nhà cao tầng xuống

Video Thứ hai, 25/5/2009, 10:04 (GMT+7)