2c: Biến mất vào tường nhờ sơn

Video Thứ hai, 25/5/2009, 09:10 (GMT+7)