1c: Tiểu xảo đóng lại lon nước đã mở

Video Thứ năm, 14/1/2010, 15:04 (GMT+7)