1c: Đánh cả người đẹp vì tờ báo

Video Thứ tư, 12/8/2009, 14:40 (GMT+7)