12 ngày đêm người dân Triều Khúc chờ nước sạch

Đường ống nước sạch Sông Đà bị vỡ đã được khắc phục. Hiện tại nước sạch cấp cho khu vực Triều Khúc không đạt đủ khối lượng sử dụng. Nhiều hộ dân trong ngách 147/49 Triều Khúc (Thanh Xuân, Hà Nội) đã không ngủ 12 đêm để chờ nước sạch.

Thời cuộc Thứ ba, 25/8/2015, 14:39 (GMT+7)