Bà Phương Hằng lĩnh ba năm tù

Tòa đánh giá hành vi phạm tội của bà Phương Hằng gây bất ổn trật tự xã hội, song cũng ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Đánh giá phiên bản mới