>Ông Bush bị ném giày vì cười" /> >Ông Bush bị ném giày vì cười" itemprop="description" name="description" />

Gửi email cho tác giả