Những phụ nữ ảnh hưởng đến nền công nghiệp ôtô

Chuyến đi dài đầu tiên bằng ôtô của Bertha Benz tạo tiền đề cho hãng xe sang Mercedes-Benz và nhiều người phụ nữ khác có ảnh hưởng nhất định đến ngành công nghiệp này.

Đánh giá phiên bản mới