Hành trình 140 năm của bia nắp giật Tuborg

Nhãn bia cao cấp có lịch sử 140 năm, hương vị và diện mạo độc đáo chinh phục giới trẻ tại hơn 70 quốc gia trên thế giới.  

Đánh giá phiên bản mới